Nabídka


PRÁCE PRO VEŘEJNOST ‚geodézie v malém‘

 • určování hranic - vytyčování vlastnických hranic, určování polohy nemovitostí (příklad: potřebujete-li oplotit pozemek, řekneme Vám, kam máte plot umístit)
 • vytyčování staveb (např. vykolíkování novostavby RD na stavební parcele)
 • zaměřování staveb (např. vyhotovení geometrického plánu pro zakreslení novostavby do katastrální mapy)
 • poradenství pro katastr nemovitostí (např. odborná pomoc s kupními i jinými smlouvami pro vklad práv do KN)


PRÁCE PRO FIRMY ‚geodézie ve velkém‘

 • kompletní servis pro investiční výstavbu
 • měření polohopisu a výškopisu
 • vytyčovací práce na stavbách
 • technická nivelace
 • geometrické plány
 • zaměření skutečného provedení nadzemních i podzemních staveb
 • pasporty budov, půdorysy všech podlaží, řezy v digitální formě pro projekt rekonstrukce nebo přestavby.
 • odborné poradenství 

Kontakt

Ing. Helena Matějková Tupesy 35
535 01 Přelouč

Mobil: 605 702 954
E-mail:
matejkova.geodet@seznam.cz


Bankovní spojení:
43-607 632 0227/0100

» Podrobný kontakt
© Ing. Helena Matějková - geodetické práce