Nabídka pro veřejnost


...aneb GEODÉZIE PRO VŠEDNÍ DEN

Určování hranic

 • Potřebujete postavit plot a chcete mít jistotu, že ho neumístíte mimo hranici?
 • Kupujete nebo jste zdědili pozemek a chcete vědět, kde doopravdy začíná a končí?
 • Kupujete dům, chatu či garáž a potřebujete se ujistit, že není na cizím pozemku?
 • Máte spory se sousedem o polohu vlastnické hranice?

Vytyčování staveb

 • Zaměření pozemku pro projektanta (mapový podklad včetně výškopisu)
 • Vykolíkování polohy novostavby (nebo přístavby)
 • Zajištění vytyčené polohy na lavičkách, vyznačení výšky ±0,00 stavby
 • Zatlučení hřebíků do základových pasů, aby mohli zedníci správně založit líc zdiva 1. NP tak, jak to projektant stavby vymyslel.

Legalizace staveb nezapsaných v katastru nemovitostí

 • Vyhotovení geometrického plánu.
 • Pasport stavby pro stavební úřad.

Zaměřování staveb a pozemků

 • Geometrické plány pro zakreslení novostaveb a rozestavěných staveb do mapy v katastru (povinný podklad ke kolaudaci či žádosti o úvěr).
 • Geometrické plány pro rozdělení pozemků (podklad ke kupním a darovacím smlouvám, popřípadě ke smlouvám o reálném rozdělení).
 • Geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen (např. máte-li přístup ke své nemovitosti pouze přes cizí pozemek, nebo máte-li ke své nemovitosti zřízené přípojky inženýrských sítí - kanalizace, vodovodu, elektřiny...)
 • Zaměření skutečného provedení, budov, podzemních přípojek inženýrských sítí a dalších staveb.
 • Potvrzení o zaměření skutečného stavu nemovitosti oprávněným zeměměřickým inženýrem v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro vyhotovení geometrického plánu.

Poradenství nejen pro katastr nemovitostí

 • Váháte-li, posoudíme situaci přímo v terénu.
 • Poskytneme Vám informace o vašich nemovistostech a jejich zápisu do katastru nemovitostí.
 • Dohledáme historii nemovitosti.
 • Poskytneme Vám odbornou pomoc se smlouvami na vklad práv do KN (smlouvy kupní, darovací, o věcných břemenech, dohody o reálném rozdělení majetku a pod.).
 • Zavolejte nám, radíme i po telefonu.


 

Kontakt

Ing. Helena Matějková Tupesy 35
535 01 Přelouč

Mobil: 605 702 954
E-mail:
matejkova.geodet@seznam.cz


Bankovní spojení:
43-607 632 0227/0100

» Podrobný kontakt
© Ing. Helena Matějková - geodetické práce